Творчество и въображение

За децата в ДГ”Васил Левски” се грижат директор, 12 учителки, 5 медицински сестри, 11 помощник - възпитатели, 3 готвача, домакин, ЗАС, двама огняри. Веднъж седмично с децата работят психологът Ася Ванева (a_vaneva@abv.bg) и логопедът Пламена Георгиева (plamenka1976@abv.bg). По желание на родителите се предлагат допълнителни занимания по изобразителна дейност, карате, народни танци, йога и английски език с г-жа Нина Радионова.