Материална база

Сградата на детската градина е построена по типов проект за две яслени и две градински групи.

През 2009 г. по Проект ”Красива България” е направен основен ремонт на сградата – подменени са дограмата, радиаторите, ВиК и ел. инсталациите, направена е вътрешна изолация. През 2017 г. по проект “Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“ по Оперативна програма “Региони в растеж" и инвестиционната програма на община Свищов е извършено цялостно саниране на сградата на детската градина, реконструирана една от занималните, подменено обзавеждането в 3 групи, изцяло са реконструирани прилежащите терени и площадките за игра.

В момента тя разполага с 5 занимални (за 1 яслена и 4 градински групи), които се използват и за сън, медицински кабинет, 2 методични кабинета, физкултурен салон, учителска стая, кухненски блок, перално помещение. Сградата на филиала разполага с 6 занимални, отделни спални помещения, кухненски блок, медицински кабинет, 2 вътрешни двора. Към момента там функционират 4 градински и 1 яслена група.

И двете сгради са изцяло осигурени с локална парна инсталация.

Материална база

Материална база

01.11.2023 г.
Творчество и въображение

Творчество и въображение

01.11.2023 г.