Творчество и въображение

Колективът на ДГ "Васил Лeвски" - Свищов влага своите умения и творчески усилия за изработването на различни материали, свързани с учебния процес и с извънкласната дейност.

Красотата на всеки сезон вдъхновява, но есента има особен чар. Есенната изложба стана традиционна в живота на детската градина.
В нея се включват деца, учители и родители.