Педагогически персонал

Основна сграда

Антония Матова

Директор

Анна Иванова

главен учител

Ася Любенова

Учител

Зорница Петкова

Старши учител

Ивелина Ангелова

Старши учител

Севдалина Линкова

Старши учител

Десислава Димитрова

учител

Кремена Стойчева

Учител

Филиал

Велина Камбурова

Старши учител

Катя Кирилова

Учител

Мирела Филипова

Старши учител

Анна Досева

Старши учител

Любомира Димитрова

Учител

Мария Кушлова

Старши учител

Детелина Събкова

Учител