Педагогически персонал

Основна сграда

Антония Матова

Директор

Анна Иванова

Главен учител

Ася Любенова

Учител

Десислава Добрева

Старши учител

Женя Георгиева

Старши учител

Зорница Петкова

Старши учител

Ивелина Ангелова

Учител

Гинка Топалова

Старши учител

Севдалина Линкова

Учител

Филиал

Велина Камбурова

Старши учител

Катя Кирилова

Учител

Мирела Филипова

Старши учител

Анна Досева

Старши учител

Любомира Димитрова

Учител