Непедагогически персонал

Основна сграда

Ваня Върбанова

Помощник-възпитател

Васил Димитров

Огняр

Габриела Петкова

Помощник-възпитател

Глория Матева

Помощник-възпитател

Мариета Цветанова

Медицинска сестра

Анна Андреева

Медицинска сестра

Бонка Сабакова

Медицинска сестра

Надежда Савова

Помощник-възпитател

Рени Маринова

Главен готвач

Росица Русанова

Помощник-готвач

Светлана Христова

ЗАС

Снежана Алекова

Помощник-възпитател

Димитринка Боянова

Помощник -възпитател

Филиал

Антония Лесичкова

Домакин

Венета Игнатова

Готвач

Галя Минчева

Помощник-възпитател

Денис Мусов

Огняр

Вера Герасимова

Медицинска сестра

Светла Тодорова

Медицинска сестра

Силвия Георгиева

Помощник-възпитател