ЦДГ ''Васил Левски'' - Свищов


Отиване към съдържанието

ОТСЪСТВИЯ

Посещението на детето в детската градина може да се преустановява по всяко време, с изключение на децата от подготвителната група, след предварително подадена молба по образец от родителя за отсъствие по домашни причини.

Деца отсъствали от детската градина домашни причини повече от 10 календарни дни трябва да представят молба до директора и медицинска бележка от личния лекар.

Деца отсъствали от детската градина повече от 60 календарни дни трябва да представят медицинска бележка и резултати от перианален секрет и фекална маса.

При отсъствие на детето по болест, независимо колко дни, се представя медицинска бележка, в която лекарят да вписва, че детето може да посещава детското заведение.

След продължително отсъствие, родителят е длъжен предния ден, преди завръщането на детето на детска градина, да уведоми ръководството за това.


Всички права запазени | vasillevski1@abv.bg

Назад към съдържанието | Назад към главното меню