ЦДГ ''Васил Левски'' - Свищов


Отиване към съдържанието

Непедагогически персонал

Освен педагози, за децата в ЦДГ №1 ”Васил Левски” се грижат и 12 души непедагогически персонал – завеждащ административна служба, 6 помощник-възпитателки, медицинска сестра, главен готвач, помощник готвач и огняр.


помощник-възпитател

Габриела Иванова
помощник-възпитател

Красимира Захариева
помощник-възпитател

Капка Русева
помощник-възпитател

Гинка Йозова
помощник-възпитател

Надежда Минева
общ работник в кухня

Васил Димитров
огняр

Веска Димитрова
ЗАС

Росица Русанова
помощник-готвач

Рени Маринова
главен готвач

Ваня Върбанова
общ работник кухня

Петранка Савова
медицинска сестра

Основни сведения за колектива

Педагогически персонал

Всички права запазени | vasillevski1@abv.bg

Назад към съдържанието | Назад към главното меню