ЦДГ ''Васил Левски'' - Свищов


Отиване към съдържанието

ХРАНЕНЕ
Храната се приготвя 3 пъти на ден, по рецептурник одобрен от МЗ, според изискванията за рационално хранене.


Менюто се изготвя от комисия в състав: медицинска сестра и домакина, и се заверява от директора.


Не е разрешено внасянето на храна в детската градина от родителите.


Родителите, желаещи да внесат храна в детската градина по определен повод, могат да направят това, използвайки услугите на фирмите, доставчици на хранителни продукти.
Всички права запазени | vasillevski1@abv.bg

Назад към съдържанието | Назад към главното меню