ЦДГ ''Васил Левски'' - Свищов


Отиване към съдържанието

Колектив

Педагогически персонал

Педагогически персонал

Непедагогически персонал

Непедагогически персонал

Повече за педагогическия персонал

Повече за непедагогическия персонал

Творчество и въображение

За 127-те деца в ДГ”Васил Левски” се грижат директор, 10 учителки и 1 музикален ръководител. От тях 2 са с IV ПКС 7 са с V ПКС, а 1 - с ІІ ПКС. Възпитателно-обучаващият процес се води по “Програма за възпитание на детето от 2 до 7 години” на доц. Елена Русинова и авторски колектив. Веднъж седмично с децата работят психологът Ася Ванева (a_vaneva@abv.bg ) и логопедът Пламена Георгиева (plamenka1976@abv.bg). По желание на родителите се предлагат допълнителни занимания по изобразителна дейност, карате, народни танци,руски език и английски език с г-жа Нина Радионова.


Всички права запазени |

Назад към съдържанието | Назад към главното меню