ЦДГ ''Васил Левски'' - Свищов


Отиване към съдържанието

Колектив

Педагогически персонал

Педагогически персонал

Непедагогически персонал

Непедагогически персонал

Повече за педагогическия персонал

Повече за непедагогическия персонал

Творчество и въображение

За децата в ДГ”Васил Левски” се грижат директор, 12 учителки, 5 медицински сестри, 11 помощник - възпитатели, 3 готвача, домакин, ЗАС,двама огняри. Веднъж седмично с децата работят психологът Ася Ванева (a_vaneva@abv.bg ) и логопедът Пламена Георгиева (plamenka1976@abv.bg). По желание на родителите се предлагат допълнителни занимания по изобразителна дейност, карате, народни танци,йога и английски език с г-жа Нина Радионова.


Всички права запазени |

Назад към съдържанието | Назад към главното меню